công ty cp xnk và du lịch quốc tế thái bình dương

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XNK VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 109, đường Bùi Dương Lịch, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 10/01/2014

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 13/01/2014