công ty cp tmdv du lịch rừng bạch mã

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP TMDV DU LỊCH RỪNG BẠCH MÃ

Địa chỉ: 24 Hùng Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Người đại diện pháp luật: Trần Hoài Thương

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 18/04/2019

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 18/04/2019