công ty cp xây dựng và du lịch lâm khang

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH LÂM KHANG

Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

Người đại diện pháp luật: Lang Thị Kim

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 22/03/2019

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 22/03/2019