công ty cp tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch sto

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ DỊCH VỤ THỂ THAO DU LỊCH STO

Địa chỉ: 14 Lê Vĩnh Huy, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Người đại diện pháp luật: Lê Thế Phượng

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 08/08/2003

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 20/12/2004