Sự thật thú vị: 32 Nanomet nhỏ như thế nào?

Đầu năm nay, Intel đã gây được tiếng vang lớn với thế hệ bộ xử lý Core i3 và Core i5 mới sử dụng quy trình sản xuất siêu nhỏ 32 nanomet. Mặc dù điều này cuối cùng sẽ bị coi là công nghệ cổ xưa để tạo ra một cách thậm chí còn nhỏ hơn và hiệu quả hơn để sản xuất chip, nhưng ngày nay nó đã trở thành công nghệ tiên tiến.

Gần đây, Intel đã xuất bản một sách trắng với một số sự thật thú vị về 32nm mà chúng tôi đang tái tạo ở đây cho bạn. Nếu bạn đã từng thắc mắc logic bên trong những con chip này thực sự nhỏ đến mức nào theo thuật ngữ ‘có thể đo lường được’, thì đây là một số dữ kiện ngẫu nhiên để cung cấp cho bạn một số góc nhìn:

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= Sự thật thú vị: 32 Nanomet nhỏ như thế nào?

Đọc thêm:  Đánh giá máy điều nhiệt Nest Learning