công ty tnhh xây dựng-thương mại-du lịch hồng ngọc hà

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI-DU LỊCH HỒNG NGỌC HÀ

Địa chỉ: 130 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Bàng

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 14/12/1996

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 14/12/1996