công ty tnhh thương mại dịch vụ du lịch con sẻ tre

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH CON SẺ TRE

Địa chỉ: 80 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hai

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 25/04/1998

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 25/04/2008

Đọc thêm:  CÔNG TY TNHH HYPERCON