công ty tnhh một thành viên dịch vụ du lịch vtm

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH VTM

Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Hiệp 2C, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Ngọc Thảo

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 27/07/2017

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 27/07/2017

Đọc thêm:  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP Ô TÔ HOÀNG HẢI