công ty tnhh du lịch trung tín

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRUNG TÍN

Địa chỉ: Tòa nhà 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tú

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 16/02/2011

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 15/03/2011