công ty tnhh dịch vụ – văn hóa – du lịch ý tưởng xanh (tên cũ: công ty tnhh ý tưởng xanh)

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ – VĂN HÓA – DU LỊCH Ý TƯỞNG XANH (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH Ý TƯỞNG XANH)

Địa chỉ: 156 Kênh Tân Hoá Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thượng Tín

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 31/10/2003

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/12/2003