công ty tnhh dịch vụ và du lịch thành công

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Phòng 103 – G22, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Minh

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 15/12/2003

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/01/2004

Đọc thêm:  CÔNG TY TNHH OMH VIETNAM