công ty tnhh đầu tư – thương mại – du lịch – dịch vụ hương doanh

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DU LỊCH – DỊCH VỤ HƯƠNG DOANH

Địa chỉ: Khối phố Viêm Minh, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 10/12/2015

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/01/2016

Đọc thêm:  CÔNG TY TNHH MTV VÂN HẢI HÀ