công ty tnhh đầu tư thương mại dịch vụ du lịch khánh hòa

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 243 Cầu Dứa – Phú Nông, Xuân Lạc 2, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Lợi

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 21/07/2020

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 21/07/2020