công ty tnhh đầu tư phát triển du lịch và thương mại hoàng hà

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhàn

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 14/05/2010

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 20/05/2010