công ty tnhh đầu tư giải trí du lịch lê khang

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI TRÍ DU LỊCH LÊ KHANG

Địa chỉ: 34-36 đường A1, Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thảng

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 31/01/2013

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/02/2013