công ty tnhh đầu tư du lịch thủy mộc nha trang (nộp hộ thuế nhà thầu)

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH THỦY MỘC NHA TRANG (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU)

Địa chỉ: 16 Tôn Đản, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Người đại diện pháp luật: Trương Hương Thủy

Ngày cấp giấy phép ĐKKD:

Ngày doanh nghiệp hoạt động: