công ty tnhh cung ứng nhân lực và du lịch hoàng gia

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DU LỊCH HOÀNG GIA

Địa chỉ: Khu 1, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Người đại diện pháp luật: Hoàng Công Cát

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 30/05/2022

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 30/05/2022