công ty tnhh cho thuê xe dịch vụ du lịch ngọc hiền

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CHO THUÊ XE DỊCH VỤ DU LỊCH NGỌC HIỀN

Địa chỉ: Tổ 4, Võ Dõng, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 04/01/2019

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 05/01/2019