công ty tnhh bình chi phát (tên cũ: công ty tnhh thương mại – dịch vụ – du lịch bình chi phát)

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BÌNH CHI PHÁT (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – DU LỊCH BÌNH CHI PHÁT)

Địa chỉ: Số 188 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện pháp luật: Huỳnh Trung Trực

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 29/08/2003

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/10/2003