công ty tnhh 1 thành viên khách sạn du lịch công đoàn địa chất

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN ĐỊA CHẤT

Địa chỉ: Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Đáng

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 14/06/2005

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/07/2005