công ty thương mại- xuất nhập khẩu-du lịch tỉnh bình phước

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY THƯƠNG MẠI- XUẤT NHẬP KHẨU-DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Đường ĐT 741 Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Người đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 14/10/1997

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/10/1997

Đọc thêm:  công ty tnhh dịch vụ vận tải và du lịch trung thúy