công ty thương mại và du lịch việt tiệp

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT TIỆP

Địa chỉ: Phố Giắt – TT Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Người đại diện pháp luật: Trần Văn Toản

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 28/06/2006

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/07/2006