công ty thương mại và du lịch thuỳ dương (tnhh)

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THUỲ DƯƠNG (TNHH)

Địa chỉ: NR Nguyễn Thị Mùi, đường 38, phố Ba Huyện, xã Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mùi

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 19/03/2004

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 19/04/2004

Đọc thêm:  XT1C - Công ty Cổ phần Xuân Thiện Ninh Thuận