công ty thương mại và dịch vụ du lịch cẩm phả

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH CẨM PHẢ

Địa chỉ: Đường Tô hiệu, phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 09/02/1993

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/01/1993