công ty thương mại du lịch công đoàn

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY THƯƠNG MẠI DU LỊCH CÔNG ĐOÀN

Địa chỉ: 120 Cầu Tiên – đường Giải Phóng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Người đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 08/03/1996

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 08/04/1993