công ty phát triển du lịch hữu hạn làng nghi tàm

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY PHÁT TRIỂN DU LỊCH HỮU HẠN LÀNG NGHI TÀM

Địa chỉ: Số 5, phố Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Người đại diện pháp luật: Christophe Jean Francois Lajus

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 15/08/2007

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 02/07/1991