công ty phát triển du lịch hữu hạn làng nghi tàm

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY PHÁT TRIỂN DU LỊCH HỮU HẠN LÀNG NGHI TÀM

Địa chỉ: 1A Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Người đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép ĐKKD:

Ngày doanh nghiệp hoạt động: