công ty liên doanh khách sạn du lịch hưng giang

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN DU LỊCH HƯNG GIANG

Địa chỉ: 162 đường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Người đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép ĐKKD:

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 26/02/1992

Đọc thêm:  CÔNG TY TNHH XÂY LẮP LONG LONG PHÁT