công ty hd xây dựng thương mại dịch vụ và du lịch đức kiên

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY HD XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH ĐỨC KIÊN

Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt, Xã Vô Ngại, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện pháp luật: Mạ Trung Kiên

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 19/07/2017

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 19/07/2017