công ty du lịch thanh niên hà nội

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY DU LỊCH THANH NIÊN HÀ NỘI

Địa chỉ: 2B Trần Thánh Tông, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Người đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 19/04/1993

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 19/04/1993