công ty du lịch suối mơ

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY DU LỊCH SUỐI MƠ

Địa chỉ: Xóm Quít – xã Yên bài, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Người đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 06/10/1999

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 10/10/1997