công ty du lịch mekong travel (tnhh)

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY DU LỊCH MEKONG TRAVEL (TNHH)

Địa chỉ: Số 8, đường 1 tháng 5, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Người đại diện pháp luật: Lê Văn Bình

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 29/06/2011

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/08/2005