công ty du lịch khánh hoà ( nộp hộ thuế)

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY DU LỊCH KHÁNH HOÀ ( NỘP HỘ THUẾ)

Địa chỉ: 01Trần Hưng Đạo, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Người đại diện pháp luật:

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 05/01/1993

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 23/12/1992

Đọc thêm:  Thẩm Mỹ Hồng Ngọc