công ty cp xây dựng – thương mại – du lịch – thủy sản anh tân

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – DU LỊCH – THỦY SẢN ANH TÂN

Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Hậu Tài, Xóm 3, Xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Người đại diện pháp luật: Trần Hậu Tài

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 11/03/2009

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 25/03/2009

Đọc thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ DU LỊCH VƯỜN XANH