công ty cp truyền thông du lịch bình minh việt nam

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG DU LỊCH BÌNH MINH VIỆT NAM

Địa chỉ: Tòa nhà Trung Anh, Km2, Đại lộ Lê Nin, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Người đại diện pháp luật: Võ Thị Thanh Bình

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 24/11/2014

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 26/11/2014

Đọc thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN CAT TIEN NATIONAL RESORT-AROMA PARK