công ty cp thương mại xuất nhập khẩu – du lịch phủ quỳ (nghệ an)

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU – DU LỊCH PHỦ QUỲ (NGHỆ AN)

Địa chỉ: Khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thắng

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 18/12/2003

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 18/12/2003

Đọc thêm:  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MATXI