công ty cp thương mại và du lịch n.p.h

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH N.P.H

Địa chỉ: Số 11A Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật: Đào Thị Hồng Kiểm

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 29/01/2016

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 28/01/2016