công ty cp thương mại và du lịch đất nghệ

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẤT NGHỆ

Địa chỉ: Số 86, đường Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Sơn

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 04/06/2004

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/08/2004