công ty cp thương mại và dịch vụ du lịch hà chung

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÀ CHUNG

Địa chỉ: Xóm Hải Dương, Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 26/04/2011

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 29/04/2011

Đọc thêm:  công ty tnhh mtv du lịch toàn cầu st