công ty cp thương mại du lịch và vận tải sen việt

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ VẬN TẢI SEN VIỆT

Địa chỉ: Làng Cẩm Du, Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Người đại diện pháp luật: Lê Văn Nam

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 08/07/2013

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 10/07/2013