công ty cp thương mại du lịch và vận tải gia trường

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ VẬN TẢI GIA TRƯỜNG

Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Người đại diện pháp luật: Kiều Anh Quốc

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 09/04/2008

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 15/04/2008