công ty cp thương mại du lịch hoành sơn

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH HOÀNH SƠN

Địa chỉ: Số 116 đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Người đại diện pháp luật: Phạm Hoành Sơn

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 17/11/2017

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 17/11/2017