công ty cp thương mại dịch vụ và du lịch tân đại dương

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TÂN ĐẠI DƯƠNG

Địa chỉ: Khách sạn Đại Dương, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 30/03/2011

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 04/04/2011