công ty cp thương mại dịch vụ và du lịch khánh lợi

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH KHÁNH LỢI

Địa chỉ: 255 đường 28/3, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Người đại diện pháp luật: Lê Duy Tố

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 27/12/2013

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/01/2014

Đọc thêm:  CÔNG TY TNHH SƠN HÀ MINH ANH