công ty cp thương mại dịch vụ du lịch miền nam

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MIỀN NAM

Địa chỉ: 445 Đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Long

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 31/07/2019

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 31/07/2019