công ty cp thương mại dịch vụ du lịch alden

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ALDEN

Địa chỉ: Đường số 6, Khóm 8, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh Tú

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 22/08/2017

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 21/08/2017