công ty cp sản xuất và thương mại, du lịch long thúy đằng

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI, DU LỊCH LONG THÚY ĐẰNG

Địa chỉ: số 180, đường 30/6, phúc chỉnh 2, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 02/08/2002

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 01/01/2003