công ty cp phát triển thương mại và du lịch sen việt

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SEN VIỆT

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Bách

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 23/05/2017

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 23/05/2017