công ty cp phát triển du lịch sen vàng

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SEN VÀNG

Địa chỉ: Số 236 Đường Bình Minh, khối 3, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 31/03/2017

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 31/03/2017

Đọc thêm:  công ty tnhh mtv du lịch và dịch vụ cầu mây