công ty cp phát triển du lịch hòn rơm

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÒN RƠM

Địa chỉ: 18 đường Xuân Thủy, KP Long Sơn, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyên

Ngày cấp giấy phép ĐKKD: 25/03/2008

Ngày doanh nghiệp hoạt động: 25/03/2008